NACIÓ VALENCIANA

Name:
Location: Cap i Casal., Nació Valenciana

Friday, December 30, 2005

Destapa´t. El sobiranisme d´esquerres

El sobiranisme de progrés s´aguaita. Nous vents espenten un futur de pau i prosperitat. Una nova generació desperta des de l´esquerra valenciana. Que vullguen, que no, som una Nació.

La Llibertat


La llibertat no es demana com qui demana una almoina. La llibertat es lluita jorn a jorn, a sanc i a flama.

Wednesday, December 28, 2005

Selecció Nacional
Encara que no tenim Selecció Nacional oficial, encara que a soles juga un partit per any, front als entrebancs botiflers, etc...a les acaballes anem fent camí. Lo que fa dècades era una reivindicació "utòpica" de les Joventuts Ratpenatistes va prenent força i es va consolidant.
Fins i tot ya podem visitar www.selecciovalenciana.com

Els chiquets valencians ya tenen el seu espai en internet.

Jocs per a fruir i per a enseyar-se l´idioma valencià.
(endevinalles, tests, jocs, passatemps, succeits, per a pintar, etc)
Molt recomanable per als menuts de la casa.

Sunday, December 25, 2005

COMARQUES DEL SUR


www.colectiuaitana.com
El Colectiu Aitana es un plataforma cultural creada per a la difusió i divulgació de la llengua, la cultura, l’història i les tradicions pròpies de les comarques de L’Alcoyà, La Foya de Castalla i El Comtat.
100% valencianisme.

Software en valencià a l´abast i de bades.


www.softwarevalencia.com

Plana ben interessant de recursos en la xàrcia.

ASSOCIACIÓ D´ESCRITORS EN LLENGUA VALENCIANA


www.aellva.com Plana uep ben farcida de llibres i punt d´encontre de molts escritors.

Naix el Colectiu Fullana.


El Colectiu Fullana és una nova entitat de característiques molt peculiars: està formada unicament per Doctors i Professors universitaris, valencians i valencianistes.

Molts d´ells també són acadèmics de les diferents seccions de la RACV, a on destaca el secretari de la Secció de Llengua i Lliteraura de la RACV, el recent doctorat en Filologia per l´Universitat de Valéncia, En Voro López i Verdejo.

El nom li ve del gramàtic Ll. Fullana, creador de la càtedra de Filologia Valenciana en l´Universitat de Valéncia. Malauradament, fa pocs anys ad eixa càtedra li han canviat el nom pel de Filologia Catalana, aixina com tots els seus continguts originals. Fullana redacta ortografies i gramàtiques que foren la base de les actuals Normes d´El Puig.

Podeu trobar-los en www.cfullana.org.

Associació "Cardona i Vives" de Castelló

L´associació "Cardona i Vives" de Castelló és un eixemple d´orgull valencià. Agermanada a Lo Rat Penat i sempre fidel a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, fon fundada pel Catedràtic de Filologia En Josep Mª Guinot i Galàn.
Si voleu pegar-vos una volteta per www.cardonavives.com fruireu bona cosa.

El nacionalisme jovenil reviscola


Chino chano, el nacionalisme jovenil "de soca i arrel" reviscola.
La Plataforma Jovenil Valencià agrupa a tot un fum de maulets que treballem de corpenta per la recuperació de la nostra identitat nacional.
Hereus de Constantí Llombart, Gaetà Huguet, Faustí Barberà, Josep Mª Bayarri, F. Almela i Vives, etc, hui espenten la regeneració bastida pels oblidats Fede Feases o Paco Domingo, inclús per les antigues Joventuts Ratpenatistes, Esquerra Nacionalista Valenciana o per la Joventut Valencianista.
Prestigiant l´idioma valencià i les Normes d´El Puig; lluitant de corpenta front a panespanyolistes i pancatalanistes; sense apenes mijos económics; la seua lluita és la lluita d´una Pàtria que revifa i que a soles coneix una bandera: la Real Senyera.
Entitat agermanada en els sindicats estudiantils Valéncia Universitaria i Estudiants Valencianistes de la Politècnica, la seua implantació comarcal denota la fartera d´imperialisme fasciste que, ahores d´ara, estem patint del Sénia al Segura.
www.pjvalencianista.org
Volem ser lo que som: VALENCIANS.

L´Oronella, LLIBRES VALENCIANS


De veres. No t´ho pergues. Cal visitar la plana de L´Oronella www.oronella.com

Un univers de llibres valencians al nostre abast: clàssics, noveles, poesia, ensaig, etc.

Tota una garbera de llepolies per ensucrar el nostre espérit lletraferit.

La NV ya apareix en els nostres clàssics de l´Edat d´Or.

Pròlec de "Tirant Lo Blanch" (1489) de Joanot Martorell: "Escrit en llengua valenciana, per a que la meua Nació puga fruir-lo".

Els valencians som una Nació ocupada des de 1707, després deperdre una guerra contra l´eixèrcit espanyol. Pero els valencians volem recuperar les nostres llibertats nacionals i els nostres drets històrics.

Des de l´estricta obediència valenciana, el sobiranisme de progrés reviscola, plantant-li cara a ponent i a tramontana. Perque els valencians mai hem segut ni castellans, ni catalans. Perque cada volta som més els maulets que lluitem per una Nació Valenciana lliure i sobirana; digna i respectada; forta i unida; moderna i europea; una NV per a tots i cadascú dels valencians.

Himne Nacional


Tots baix dels plecs de la nostra Senyera,
junts i a una veu, germans vingau.
¡Ya en el taller i en el camp remoregen
càntics d'amor, himnes de pau!
¡Pas a la Nació
que avança en marcha triumfal!
Per a tu la vega envía
la riquea que atesora
i es la veu de l'aigua càntic d'alegria
acordat al ritme de guitarra mora...
Paladins de l'art t'ofrenen ses victories jagantines;
i als teus peus, Sultana, tons jardins estenen
un tapís de murta i de roses fines.
Brinden fruites dorades
els paraïsos de les riberes;
pengen les arracades
baix les arcades de les palmeres, palmeres...
Sona la veu amada
i en potentissim vibrant resó
notes de nostra albada
canten les glòries de la Nació.
Valencians: en peu alcem-nos
Que nostra veu
la llum salude d'un sol novell.
Tots baix dels plecs de la nostra Senyera
Junts i a una veu germans, vingau.
¡Ya en el taller i en el camp remoregen
càntics d'amor, himnes de pau!
iFlamege en l'aire nostra Senyera!
¡Glòria a la Pàtria!
¡Vixca Valéncia!
¡Lliure!
¡¡Lliure!!
¡¡¡Lliure!!!

NACIÓ VALENCIANA
Per una Nació Valenciana Lliure i Sobirana, per l´Independència.

naciovalenciana@hotmail.com