Name:
Location: Cap i Casal., Nació Valenciana

Sunday, January 08, 2006

ELS VALENCIANS NO VOLEM CANVIAR D´AMO. ELS VALENCIANS VOLEM SER ELS AMOS.


Ni Ponent ni Tramontana. Que ningú decidixca per nosatres. Que ningú nos explote. L´estat espanyol a soles nos torna 7´1 de cada 10 euros que nos furta. Més nos caldria ser una nació independent dins de l´Unió Europea. Com ho són Holanda, Bélgica, Suïssa, Dinamarca o Aústria.
Els valencians tenim turisme, indústria, agricultura, etc. Ho tenim tot per a tornar a ser rics i sobirans. Pero des de que fa vora 300 perguerem una Guerra front als castellans, som una nació ocupada i expoliada ¡I anestesiada!.
Les inversions espanyoles en carreteres, ports, aeroports, AVE, mig ambient, servicis socials, Copa Amèrica, etc resulten patètiques, per no dir ridícules. Ara ya nos neguen fins l´aigua. Els funcionaris valencians són els pijors pagats de l´estat. El valencià se nos mor entre els dits. Lo mateix que l´horta i els marjals. En lloc d´Estatut, estatutet. Nos hem convertit en la plaja de Castella, en el "Levante Feliz". Ni Regne ni Nació: som Comunitat i prou. Una autonomia de tercera divisió sense dret a obrir la boca. Som moneda de canvi cada volta que l´estat negocia en uns atres paísos assunts de peixca, cítrics, joguets, calcer, mobles, immigració, siderúrgia (Sagunt), etc.
Els valencians som -historicament- solidaris, pero no volem ser gilipoyes.
Tampoc volem ser catastrofistes. Tenim una solució: el nacionalisme valencià, la defensa dels nostres interessos.

8 Comments:

Blogger Ferrer said...

d' acort.

5:24 PM  
Blogger Ferrer said...

Vos convide a que entreu i opineu sobre una reflexio que he fet sobre les seleccions valencianes que es diu SELECCIONS NACIONALS VALENCIANES: ESTAT DE LA QÜESTIO. M' agradaria coneixer els vostres punts de vista.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

9:44 AM  
Blogger Kam said...

per favor, aclareu-me un dubte, qué és el qué penseu al respecte de la llengua? gracies

6:21 AM  
Blogger CAGUENDENA said...

Tinc interes de comentar un asunt en vosatros que considere que es millor no fer public.
Vos agrairia que es posareu en contacte en mi per a poder fervos en comentaria
caguendena@terra.es

3:55 PM  
Blogger NACIÓ VALENCIANA said...

Respecte a la pregunta de "Kam" hem de dir que hem triat lliurement utilisar les Normes d´El Puig (hereus de la codificació del llingüíste Lluís Fullana).

Defenem obertament l´ús social, el prestigi i la promoció de la llengua valenciana com a llengua propia de la NV.

Volem una llengua valenciana digna i genuïna, que arrossegue i que respecte la tradició, l´història i també el llenguage viu, aixina com la nostra diactologia comarcal.

Fugim de castellanismes, de catalanismes i d´arcaismes innecessaris, i per tant reivindiquem el paper normatiu de la quasi centenària Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), aixina com la (re)homologació de la titulació de Lo Rat Penat (entitat valencianista més antiga) pels seus criteris d´autonomia i d´autoctonia, en la llínia de Joanot Martorell, Joan Esteve, Bonifaci Ferrer, Antoni Canals, Miquel Pérez, Sor Isabel de Villena, i de tants i tants escritors clàssics i del Sègle d´Or, que afirmaren ben clarament escriure "en llengua valenciana".

Pensem -com pensaven els primers gramàtics valencians del XIX i del XX, Nebot, Llombart, Escrig, Bayarri, etc- que els valencians tenim dret a fruir d´una normativa pròpia (com la tenen l´aranés, el català o l´occità, per nomenar tres llengues veínes), i per tant no acceptem cap intromissió aliena, i manco encara dels que nos neguen tota identitat idiòmatica.

Pensem -com N.Chomsky o Fishman, els dos grans sociollingüístes del s.XX- que cal (re)instaurar un estàndart ajustat a l´actual model oral i en eixe sentit primem la llingüística diacrònica front a la sincrónica. Si de veres volem que el valencià torne a ser una llengua en igualtat de condicions que el castellà, hem de codificar-lo d´una manera que li resulte familiar als seus usuaris.

Per últim, dir-te que no nos agrada gens l´endogamia (anticientífica) d´algunes universitats valencianes, que bandegen els treballs de tots aquells filòlecs que "no són de la corda" dels que manen. La seua censura i el seu silenci respecte a tota divergència intelectual demostren la seua por al diàlec entre els universitaris de les tres tendències (valencianistes, occitanistes i catalanistes). Cap paradigme no es pot impondre per mig del poder establit, i menys encara en els àmbits subjetius de la romanística. En eixe sentit recomanem el treball de filòlecs i d´historiadors llicenciats -valencians i valencianistes- com Chimo Lanuza, Voro López, Antoni Fontelles, Lleopolt Penyarroja, Joan Costa (+), Manuel Gimeno, etc., aixina com els estudis de tota la moderna sociollingüística internacional.

Lo mateix pensem de l´Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVLl) fornida pels partits castellanistes PP i PSOE, que -tal i com han reconegut molts, entre atres Pujol- va ser pactada en la Generalitat Catalana. El seu fracàs és que el conflicte reviscola i que enquesta darrere d´enquesta el poble opina que el valencià és una llengua i que no pertany a cap "diasistema català" bastit des del Nort per interessos polítics (territorials) i económics.

Bo, no anem a estendre´ns més.

12:21 PM  
Blogger Ferrer said...

Ai, atra web que es dete en sec.

Es bonico començar en molta força pero de res val si despres el bloc es queda paralisat.

Llastima.

6:12 PM  
Blogger yepayep said...

vos felicite per la web,es mol bona,i yo pense igual que vosatros ,sense una llengua no se fa pais ni nacio, es absurt que els catalanistes defenguen la identitat propia del aranes ,del occita,del gallec respecte del portugues i de amunto mes con estes i no pugen reconeixer la identitat propia del valencia...yo no se de on ve el valencia(com me supose que els catalanistes tampoc poden saber-ho ,puix la majoria de ells no vivien en el 1300,per que crec que no habien naixcut :),per lo tan no poden saber lo que se parlaba açi),pero lo que si se es a on vullc que vaja ,a la independencia total del catala...ademes si son dos llengues iguals veig absurt pagar a un grapat de persones (AVL) per fer el "zangano",per que si diuen que el valencia no es llengua,no se que collons fan regulan-la,yo els enviaria a demanar treball a la generalitat catalana,i els valencians mos llevariem un pago innesesari,que podriem destinar a millorar carreteres, o nous centres de salut,ect.

10:33 PM  
Blogger socquisoc said...

Estic d'acord amb els teus plantejaments però, si diem que ni de Ponent ni de Tramontana perquè a les manifestacions no hi ha ningú amb un parell per a dir que no som d'eixe Ponent, o siga d'Espanya?

Crec que el nacionalisme valencià fa tard i cal deixar clar que volme ser això, valencians. Per tant com més prompte a les manifestacions diguem per escrit que no som espanyols farà baixar-se a molts falços valencians del carro del "rechionalisme ben entés".

Som Valencians!

5:15 AM  

Post a Comment

<< Home

naciovalenciana@hotmail.com