NACIÓ VALENCIANA

Name:
Location: Cap i Casal., Nació Valenciana

Friday, February 10, 2006

Canço...i declaració d´intencions


No volem ser una regió d´Espanya / No volem ser paisos catalans / Volem, volem , volem / Volem l´independència / Volem, volem, volem / Volem ser valencians.

Que vullguen, que no, VALÉNCIA UNA NACIÓ.


 1. Farts, n´estem farts. A hores d´ara qui dupte que Valéncia és una Nació...o és un ignorant...o és un incult...o és un f.d.p...

  Quan Jaume I -fill de Montpellier, rei d´Aragó- conquerí Valéncia com a "rei absolut" podia haver fet lo que li passara pels collons. I l´história és ben cabuda.

  El Regne de Valéncia quan més independent, millor. 5 segles de realitats nos avalem (fins 1707).

  - Jaume I creà un Regne, no un principat o un condat de "segona o tercera divisió". Jua, jua.
  - Nos dotà de Constitució pròpia ("Els Furs").
  - D´institucions jurídiques pròpies ("Els Jurats de les Ciutats". Vinatea fon u d´ells).
  - Moneda pròpia ("els rals").
  - Aduana en les fronteres.
  - Eixercit ("El Centenar de la Ploma") i marina pròpia.
  - Bandera pròpia (La Real Senyera).
  - Un "Segle d´Or" quan els castellans i els catalans apenes tenien lliteratura (Joanot Martorell, Ausias March, Sor Isabel de Villena, Roiç de Corella, etc).
  - Al remat: una poténcia europea. Económica i cultural.

  Llavors, el Regne pertanyia a la Corona d´Aragó de la mateixa manera de hui l´estat espanyol pertany a l´Unió Europea.

  Pioners en medicina, arquitectura, agricultura i peixca; en exportacions; primera lletra de canvi; primer hospital psíquic; el primer colege d´orfens; primera imprenta en la península ibérica; el poder dels Papes Borgia; figures europees com Sant Vicent Ferrer o Lluís Vives...A orri...¡Que cap guilopo/envejós nos toque els collons!.

  Per atra banda, una determinada manera de treballar la terra; una gastronomía sana i autóctona; una manera d´edificar massies i massos; un folclor (cants i balls) ben ric; unes tradicions extraordinaries; deports autóctons (pilota, colombaire, etc)...Fins i tot una idiosincràcia pròpia (a on arriba el meninfotisme). Com cantava Ketama: "No estamos lokos, ke sabemos lo ke keremos".

  I encara els salvapàtries antivalencians panchacontents del "PPSOE" tenen la barra de pactar un Estatutet de vergonya...O de merda...Es l´hora de ficar els collons damunt la taula: "Espanya no nos apanya".
  No a l´Estatut. Sí a l´Estat Valencìà.

naciovalenciana@hotmail.com